Odnoženja na sajlama

18.12.2019.

Odnoženja na sajlama

Odnoženja na sajlama je grupacija vježbi koja je nažalost rijetko zastupljena i viđena po teretanama, naročito od strane rekreativaca. Moje mišljenje je da je ova vježba funkcionalnija od „klasičnog“ odmicanja natkoljenica na trenažeru. S druge strane, vježbači koji imaju problema s leđima, pogotovo u lumbalno – sakralnom području, trebali bi izbjegavati ove varijante na sajlama i izvoditi vježbu za vanjsku stranu natkoljenice isključivo na trenažeru. Vježba na sajlama je po vrsti izolirajuća, jednozglobna, unilateralna (ako se radi jednom nogom) i bilateralna (ako se izvodi s obje noge).

Odnoženja na sajlama mogu se izvoditi u sjedećem, stojećem i ležećem položaju.

Tijekom sjedećeg odnoženja vježbač zauzima položaj bočno u odnosu na trenažer sa sajlama. Opterećenje se postavlja na dalju nogu te se odmicanje noge izvodi do kuta od 45 stupnjeva i noga se vraća u početni položaj.

Slika 1 pokazuje početni položaj bilateralnog odmicanja nogu, a slika 2 završni položaj.

Početni položaj

Slika 1. Početni položaj

Završni položaj

Slika 2. Završni položaj

Mišići koji sudjeluju u pokretu:

  • Agonisti – odmicači natkoljenice
  • Sinergisti – m. gluteus minimus et medius, m. tensor facia latae
  • Stabilizatori – odmicači natkoljenice, primicači natkoljenice (stajna noga)

U stojećem položaju vježba se izvodi tako da trup cijelo vrijeme mora biti uspravan, jer je najčešća greška da tijelo radi otklon tijekom odmicanja natkoljenice.

Slika 3 pokazuje početni položaj, a slika 4 završni položaj.

Početni položaj

Slika 3. Početni položaj

Završni položaj

Slika 4. Završni položaj

Mišići koji sudjeluju u pokretu:

  • Agonisti – odmicači natkoljenice
  • Sinergisti – m. gluteus minimus et medius, m. tensor facia latae
  • Stabilizatori – odmicači natkoljenice, primicači natkoljenice (stajna noga)

U ležećem položaju vježba se izvodi tako da vježbač izvodi pokret jednom nogom (gornjom), a nalazi se na podu ležeći bočno. Poželjno bi bilo da je vježbač oslonjen na nadlakticu, a ne na podlakticu, zbog pravilnijeg položaja kralježnice.

Slika 5 pokazuje početni položaj, a slika 6 završni položaj.

Početni položaj

Slika 5. Početni položaj

Završni položaj

Slika 6. Završni položaj

Mišići koji sudjeluju u pokretu:

  • Agonisti – odmicači natkoljenice
  • Sinergisti – m. gluteus medius et minimus, m. tensor fascia latae
  • Stabilizatori – odmicači natkoljenice (stajna noga)

Udisaj se u svim varijantama vježbe izvodi tijekom popuštajuće faze, a izdisaj tijekom svladavajuće faze.

Robert Milčić, prof. Kineziologije