Prednoženja - m. iliopsoas

11.12.2019.

Prednoženja - m. iliopsoas

M. iliopsoas ili bočnoslabinski mišić ima ulogu u našem svakodnevnom životu (stajanje, hodanje, trčanje, podizanje nogu...), a nažalost rekreativci, ali i sportaši zanemaruju ovaj bitan mišić. Mišić čine tri mišića zdjelice: psoas major, psoas minor i iliacus. Ako ovaj mišić nije razvijen, ili je skraćen, takvo stanje dovodi do bolova u donjem dijelu leđa i preponama. U tekstu će biti opisano i prikazano nekoliko vježbi za razvijanje ovog važnog mišića.

Jednonožno prednoženje na trenažeru za pregib potkoljenice je izolirajuća, jednozglobna i unilateralna vježba za razvoj m. iliopsoas.

Slika 1 pokazuje početni položaj, a slika 2 završni.

Početni položaj

Slika 1. Početni položaj

Završni položaj

Slika 2. Završni položaj

Vježba se također može raditi i s obje noge (bilateralno). Slika 3 i slika 4.

Početni položaj

Slika 3. Početni položaj

Završni položaj

Slika 4. Završni položaj

Na sajlama se vježba može raditi u stojećem (slika 5 i 6) i ležećem položaju (slika 7 i 8).

Početni položaj

Slika 5. Početni položaj

Završni položaj

Slika 6. Završni položaj

Početni položaj

Slika 7. Početni položaj

Završni položaj

Slika 8. Završni položaj

U svim vježbama udisaj se izvodi tijekom popuštajuće faze, a izdisaj tijekom svladavajuće faze.

Mišići koji sudjeluju u pokretu (u svim navedenim vježbama):

  • Agonisti – m. iliopsoas
  • Sinergisti – m. tensor fascia latae, m. rectus femoris, m. pectineus, m. sartorius, m. adductor longus, m. adductor brevis
  • Stabilizatori – m. rectus abdominis, m. obliquus externus et internus abdominis, m. gluteus medius et minimus

Robert Milčić, prof. Kineziologije