Kondicijski treninzi Fitness Step

Kondicijski treninzi

Kondicijska priprema je složen i sveobuhvatan proces primjene različitih programa za razvoj i održavanje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti i morfoloških obilježja sportaša. Osnovna je zadaća svih programaunapređivanje treniranosti i sportskih rezultata podizanjem općih, bazičnih i specifičnih sposobnosti i osobina koje su neophodne za uspješno obavljanje trenažnih i natjecateljskih aktivnosti. Kondicijski programi su nastali kao rezultat višegodišnjeg praktičnog iskustva trenera i suradnika u velikom broju različitih sportova, kao i primijenjenih istraživanja o modeliranju i vrednovanju različitih postupaka kondicijske pripreme (Malacko 2002,Metvejev 2000, Platonov 1997). Kondicijsku pripremu prema Foxu (1977) treba shvatiti kao dugotrajan proces vježbanja u kojem se stalno izmjenjuju opterećenja i odmori, stres i prilagodba na napore. To će uroditi kvalitetnom kondicijskom pripremljenošću i stabilnim i visokim sportskim postignućima.

Step fitness sadrži kondicijske programe za upis u vojnu akademiju, policijsku akademiju, Kineziološki fakultet te za sve grupne i individualne sportove s obzirom na dob, spol i stanje treniranosti sportaša.